Verkstad och industri

Dörrstopp slagport

Förhindra att porten slår igen – Dörrstopp till slagport

Att installera ett dörrstopp för slagport i en verkstadsmiljö är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv arbetsplats. Utan ett dörrstopp riskerar man inte bara oavsiktlig skada på själva dörren och omgivande infrastruktur men också potentiella personskador. Dörrstopp, särskilt de av hydraulisk typ, erbjuder en kontrollerad stängning av tunga slagportar, vilket minimerar riskerna och […]
Läs mer
Ventilation garage krav

Vilka krav finns på ventilation för garage och verkstad?

I takt med att arbetsmiljölagstiftningen stramas åt och medvetenheten om hälsosamma arbetsplatser ökar, ställs allt högre krav på ventilation i arbetsmiljöer såsom garage och verkstäder. Adekvat ventilation är inte bara en fråga om komfort utan också en avgörande faktor för att förebygga hälsorisker och säkerställa en säker arbetsmiljö. Detta inlägg ämnar att utforska de regler […]
Läs mer
elektriskt-hydraulaggregat

Hur ett elektriskt hydraulaggregat driver maskiner och utrustning i verkstaden

Elektriska hydraulaggregat spelar en avgörande roll i modern industriell och mekanisk utrustning. Dessa system används för att omvandla elektrisk energi till hydraulisk kraft, vilket möjliggör precision och styrka i maskiners och verktygs rörelser och operationer. I verkstadssammanhang används dessa aggregat i allt från lyftanordningar till pressmaskiner, vilket ger dem en central roll i produktion och […]
Läs mer
laga däck med plugg

Laga däck med plugg – Kan däckreparation göras själv?

Laga däck med plugg – Börja med att identifiera och rengöra punkteringsområdet. Ta bort det föremål som orsakat punkteringen och använd sedan ett rengöringsverktyg för att förbereda och jämna ut hålet. Förbered pluggen med lämpligt lim eller tätning, centrera den i inmatningsverktyget och för sedan försiktigt in den i hålet tills en liten del sticker ut. […]
Läs mer
Säkerhet i verkstaden

Uppnå säkerhet i verkstaden – Viktiga aspekter att tänkta på

Att uppnå säkerhet i verkstaden ska alltid vara prioritet ett. Oavsett om det handlar om brandfara, farligt avfall, riskfyllda arbetsmoment eller andra saker som kan utsätta dig för en potentiellt farlig situation. En säker arbetsplats skapas genom implementering av strukturerade säkerhetsrutiner, noggranna riskbedömningar och kontinuerlig utbildning av personalen. Dessa åtgärder bidrar till att identifiera och […]
Läs mer