Lagar och regler

maskintransport traktor

Maskintransport av traktor – Hur går det till och vilka regler finns?

Maskintransport av en traktor eller andra tunga maskiner inom lantbruk, skog, entreprenad och bygg innebär en noggrant planerad process som innefattar flera steg och regler. Från val av rätt transportfordon, dvs. lastbil, till att följa trafikföreskrifter och säkerhetsåtgärder, denna typ av transport kräver både expertis och kunskap om gällande lagar och bestämmelser. Hur mycket kostar […]
Läs mer