Disclaimer för Fordonsteknik.net

Informationen som tillhandahålls av Fordonsteknik.net (”vi”, ”oss” eller ”vår”) på www.fordonsteknik.net (”Fordonsteknik”) är endast avsedd för allmänna informationsändamål. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi ger inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av någon information på webbplatsen.

Under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av webbplatsen eller beroende på någon information som tillhandahålls på webbplatsen. Din användning av webbplatsen och ditt beroende av all information på webbplatsen sker uteslutande på egen risk.

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas genom Fordonsteknik) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller härstammar från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss när det gäller noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet.

Vi garanterar inte, stöder inte, och tar inte på oss ansvar för noggrannheten eller tillförlitligheten av någon information som erbjuds av tredjepartswebbplatser som länkas genom webbplatsen eller någon webbplats eller funktion som länkas i någon banner eller annan reklam. Vi kommer inte att vara en part i eller på något sätt ansvara för att övervaka någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning när som helst. Vi kommer att meddela användarna om eventuella ändringar genom att publicera den nya ansvarsfriskrivningen på denna sida.