Arbetsmiljö

Hyra in utländsk arbetskraft

Hyra in utländsk arbetskraft i fordonsindustrin – Hur fungerar det?

Fordonsindustrin är en av de mest globaliserade branscherna, där integration av internationell arbetskraft spelar en kritisk roll för innovation och produktion. Att hyra in utländsk arbetskraft kan möjliggöra tillgång till specialiserade färdigheter och bidra till en mer dynamisk arbetsplats, men processen medför också specifika juridiska och kulturella utmaningar. Anledningar till att hyra in internationell arbetskraft […]
Läs mer
Ventilation garage krav

Vilka krav finns på ventilation för garage och verkstad?

I takt med att arbetsmiljölagstiftningen stramas åt och medvetenheten om hälsosamma arbetsplatser ökar, ställs allt högre krav på ventilation i arbetsmiljöer såsom garage och verkstäder. Adekvat ventilation är inte bara en fråga om komfort utan också en avgörande faktor för att förebygga hälsorisker och säkerställa en säker arbetsmiljö. Detta inlägg ämnar att utforska de regler […]
Läs mer
Säkerhet i verkstaden

Uppnå säkerhet i verkstaden – Viktiga aspekter att tänka på

Att uppnå säkerhet i verkstaden ska alltid vara prioritet ett. Oavsett om det handlar om brandfara, farligt avfall, riskfyllda arbetsmoment eller andra saker som kan utsätta dig för en potentiellt farlig situation. En säker arbetsplats skapas genom implementering av strukturerade säkerhetsrutiner, noggranna riskbedömningar och kontinuerlig utbildning av personalen. Dessa åtgärder bidrar till att identifiera och […]
Läs mer