Transport

Lastkännande ventil uppgift

Vad är uppgiften av broms- och lastkännande ventiler i lastbilar?

I världen av tunga fordon har broms- och lastkännande ventiler en kritisk funktion. Uppgiften av en lastkännande ventil är att justera bromstrycket baserat på fordonets lastvikt, medan en bromsventil reglerar luftflödet till bromsarna för att aktivera dem. Dessa komponenter är avgörande för att säkerställa att bromsarna fungerar korrekt under olika driftsförhållanden. Vad är uppgiften av […]
Läs mer
bred transport på väg
  • 2024-04

Riktlinjer för bred transport på väg – Tillstånd och transportdispens

Bred transport på väg utgör en kritisk del av logistikkedjan för att hantera stora, tunga eller ovanligt formade föremål som inte kan transporteras med standardfordon. Denna artikel utforskar viktiga aspekter och överväganden för effektiv hantering av bred transport på väg. Vad ska man tänka på inför att antingen inhandla eller utföra bred transport på väg? […]
Läs mer

Regler för innerbelysning i bil – vad gäller?

När det gäller innerbelysning i bil finns det specifika regler och normer som syftar till att balansera mellan komfort och säkerhet. Belysningen inuti en bil är inte bara en fråga om estetik och komfort, utan även en viktig aspekts av säkerhetskulturen inom fordon. Regelverken varierar mellan olika länder och regioner, men syftet är konsekvent: att […]
Läs mer
Broms ligger på fram

Broms ligger på fram – Innebörd i slitage och bränsleförbrukning?

Ökad bränsleförbrukning När bromsarna ligger på fram, skapas friktion mellan bromsskivor och bromsbelägg, vilket resulterar i ökad bränsleförbrukning. Friktionen kräver mer energi för att övervinna, vilket leder till en minskad bränsleeffektivitet. Generellt sett kan bränsleförbrukningen öka med cirka 5% till 20% eller mer om bromsarna är iklämda eller används ovanligt mycket under färd. Denna ökning […]
Läs mer