bred transport på väg

Riktlinjer för bred transport på väg – Tillstånd och transportdispens

 • 2024-04

Bred transport på väg utgör en kritisk del av logistikkedjan för att hantera stora, tunga eller ovanligt formade föremål som inte kan transporteras med standardfordon. Denna artikel utforskar viktiga aspekter och överväganden för effektiv hantering av bred transport på väg.

Vad ska man tänka på inför att antingen inhandla eller utföra bred transport på väg?

Innan man inleder en bred transport på väg, är det avgörande att överväga dimensionerna på det som ska transporteras, för att säkerställa att transportmedlet är lämpligt och att alla nödvändiga tillstånd är på plats. Det är också viktigt att kartlägga ruttens vägförhållanden och kontrollera att det inte finns några hinder som kan försvåra transporten.

bred transport på väg

I vilka fall krävs breda eller långa transporter på väg?

Bred transport på väg är en transportform anpassad för att hantera föremål vars storlek eller vikt överstiger vanliga transportstandarder. Denna typ av transport är inte bara begränsad till stora industrimaskiner och byggnadsstrukturer utan sträcker sig till en mängd andra objekt och utrustningar. Varje typ av last har unika utmaningar kopplade till dess transport.

Exempel på objekt som kräver specialtransport

 • Byggnadselement
  Prefabricerade delar av byggnader såsom brosektioner och stora betongelement kräver noggrann planering för att säkerställa att de når sin destination oskadade. Dessa element kan vara utmanande att manövrera genom tätbebyggda områden eller runt skarpa kurvor.
 • Gräv- och jordbruksutrustning
  Stora maskiner som grävmaskiner, asfalteringsmaskiner, jordbruksmaskiner och traktorer är ofta för breda för standardvägar. Tung transport av maskiner måste koordineras med lämpliga tidsramar för att minimera störningar i trafiken.
 • Vindturbinblad
  På grund av sin längd kan transport av vindturbinblad kräva specialanpassade transportfordon och -vägar, ofta med eskorter. Bladen är inte bara långa utan också särskilt känsliga för vindpåverkan under transporten.
 • Stora fordon
  Specialfordon som gruvutrustning eller militärfordon kan överstiga standardmått och vikt, vilket gör att de kräver bred transport. Manövrering och säkerhetsåtgärder blir kritiska, särskilt i trånga stadsdelar eller på kurviga landsvägar.
 • Båtar och yachter
  Transport av stora fritidsbåtar och yachter till och från hamnar innebär utmaningar relaterade till både bredd och höjd. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt ruttplanering för att undvika lågt hängande hinder som broar.

bred transport på väg

Utmaningar med specifika typer av breda transporter

Vägutformning
Många vägar är inte designade för extremt breda transporter. Detta kan kräva omfattande förarbete, såsom att klippa ned träd eller tillfälligt ta bort vägskyltar.

Trafikstörningar
Breda transporter kan orsaka betydande trafikstörningar, särskilt i högtrafikerade områden eller under rusningstid. God kommunikation med lokala myndigheter och allmänheten är avgörande.

Tillstånd och regelverk
Varje region och land har sina egna regler och krav för bred transport. Att skaffa de nödvändiga tillstånden kan vara en tidskrävande process som kräver detaljerad planering och koordination.

Säkerhet
Säkerheten för såväl transportteamet som allmänheten är av yttersta vikt. Detta inkluderar korrekt säkring av lasten, användning av följebilar och tillämpning av lämpliga säkerhetsprotokoll under transporten.

För att framgångsrikt navigera dessa utmaningar, krävs en kombination av noggrann planering, erfarenhet och samarbete med lokala myndigheter och transportpartners.

Hur fungerar regelverket kring skyltar och skyltning?

På den svenska marknaden har regelverket kring transport av bred och lång last uppdaterats för att inkludera nya föreskrifter och allmänna råd. Dessa nya regler, som trädde i kraft den 1 september 2023, specificerar vad som krävs för transporter där den största tillåtna bredden och längden överskrids, men håller sig inom gränserna av högst 3,5 meters bredd och 30 meters längd. Enligt de nya reglerna krävs inte längre något undantagsbeslut (dispens) från väghållare för transport inom dessa mått, vilket förenklar processen för många transporter. För transporter som både är breda och långa krävs dock fortfarande dispens från väghållare.

Krav på utmärkning
För att underlätta för de som ska tillämpa dessa föreskrifter, har Transportstyrelsen infört nya krav på utmärkning, inkluderat transport av tunna lastenheter under föreskrifterna, och tillåtit transport på fredagar efter kl. 15.00. Dessutom har bestämmelserna om lyktor uppdaterats och vissa vägsträckor har tagits bort från de områden där föreskrifterna tillämpas. Det finns också nya förtydliganden och allmänna råd som syftar till att göra det lättare att följa reglerna och säkerställa att transporterna kan genomföras på ett säkert sätt.

De här uppdateringarna reflekterar förändringar i fordonsbranschens behov och tekniska utveckling sedan de föregående föreskrifterna beslutades år 2010. Genom att göra regelverket tydligare och mer anpassningsbart hoppas Transportstyrelsen underlätta för de som utför dessa transporter, samtidigt som vägsäkerheten och infrastrukturens integritet skyddas.

För detaljerad information om de specifika förändringarna och hur de tillämpas, rekommenderas det att granska den fullständiga informationen för de nya föreskrifterna direkt på Transportstyrelsen​.

bred transport på väg

Krävs speciellt körkort för bred transport på väg?

I många länder krävs särskilda tillstånd eller körkortskategorier för förare som hanterar breda transporter, beroende på transportens storlek och vikt.

Vad ska man tänka på för att öka säkerheten för dig själv och medtrafikanter?

 • Planera rutt noggrant
  Undvik vägar med låga broar, trånga passager, och skarpa kurvor.
 • Använd lämplig skyltning och belysning
  Se till att din transport är väl synlig.
 • Kommunicera med myndigheter
  Få nödvändiga tillstånd och informera om din planerade rutt.
 • Använd följebilar
  I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda följebilar för ytterligare säkerhet.
 • Kontrollera lastens säkerhet
  Se till att lasten är säkert fastspänd och balanserad.
Vilka alternativa transportmetoder finns som kan lösa samma ändamål helt eller delvis?

För vissa objekt kan alternativa transportmetoder inom godstransport som sjöfart eller järnvägstransport vara mer lämpliga, särskilt för extremt tunga eller stora laster som kan vara problematiska att hantera på väg. Dessa metoder kan erbjuda både kostnads- och miljöfördelar, beroende på situationen.

Vill du veta mer om godstransport via lastbil och järnväg? Läs mer här.

Sammanfattning – Bred transport på väg

Bred transport på väg spelar en avgörande roll i transport av objekt som inte ryms inom standardfordonets dimensioner. Genom att noggrant överväga planering, regelverk, och säkerhetsåtgärder, kan företag säkerställa att deras breda laster transporteras effektivt och säkert. Alternativa transportmetoder kan också övervägas för att hitta den mest effektiva lösningen för specifika transportbehov.