Tunga fordon

maskintransport traktor

Maskintransport av traktor – Hur går det till och vilka regler finns?

Maskintransport av en traktor eller andra tunga maskiner inom lantbruk, skog, entreprenad och bygg innebär en noggrant planerad process som innefattar flera steg och regler. Från val av rätt transportfordon, dvs. lastbil, till att följa trafikföreskrifter och säkerhetsåtgärder, denna typ av transport kräver både expertis och kunskap om gällande lagar och bestämmelser. Hur mycket kostar […]
Läs mer
transport av fordon

Transport av fordon – Hur utförs transporter av bilar och maskiner?

Vägtransporter av olika fordon, vare sig det gäller personbilar, tunga lastbilar, bygg- och entreprenadmaskiner eller skogsmaskiner, är en komplex process som kräver noggrann planering, regelefterlevnad och expertis inom området. Denna artikel kommer att belysa hur transport av fordon utförs, vilka regler som gäller och de kostnader som kan vara involverade, så följ med oss här […]
Läs mer
vad är en bussning

Vad är en bussning och vad används de till inom olika områden?

En bussning är en rörformad mekanisk komponent som används för att reducera friktion, dämpa vibrationer och isolera rörelser mellan två delar i en konstruktion. Bussningar utgör en väsentlig roll i att förbättra livslängden och prestandan hos mekaniska system genom att minimera slitage, buller och överföring av oönskade krafter. Bussningar finns i många olika former och […]
Läs mer
bussningar framvagn

Bussningar i framvagn – Fordonskomponenter för komfort

Bussningar spelar en avgörande roll i fordonets framvagn då de bidrar till både säkerhet och komfort. Bussningarna fungerar som dämpande element för reducering av vibrationer och buller, vilket ger en jämnare och tystare körning. Genom att isolera olika komponenter i framvagnen, som exempelvis hjulupphängning och styrsystem, från varandra, säkerställer gummibussningar att påfrestningar och stötar från […]
Läs mer
pneumatiska bromsar

Pneumatiska bromsar – Hur undviks fukt i bromssystemet?

Pneumatiska bromsar kan påverkas av fukt, vilket leder till korrosion och minskad funktion. För att undvika detta är det viktigt att använda lufttorkar för att eliminera kondens. Regelbundna underhållsinspektioner och rätt dimensionering av systemet, tillsammans med användning av korrosionsinhibitorer, är också effektiva åtgärder för att hålla systemet fritt från fukt. Pneumatiska bromsar – Så hanteras […]
Läs mer
Lastkännande ventil uppgift

Vad är uppgiften av broms- och lastkännande ventiler i lastbilar?

I världen av tunga fordon har broms- och lastkännande ventiler en kritisk funktion. Uppgiften av en lastkännande ventil är att justera bromstrycket baserat på fordonets lastvikt, medan en bromsventil reglerar luftflödet till bromsarna för att aktivera dem. Dessa komponenter är avgörande för att säkerställa att bromsarna fungerar korrekt under olika driftsförhållanden. Vad är uppgiften av […]
Läs mer
laga torrsprickor däck

Laga torrsprickor i däck – Kan gummit repareras?

Laga torrsprickor i däck – Det involverar noggrann rengöring, applicering av särskilda reparationsmaterial, och möjligtvis efterbehandling för att säkerställa en jämn yta. Detta är en process som kan bidra till att förlänga däckens livslängd och förbättra säkerheten, speciellt om skadorna är ytliga. Även om den här reparationen kan minska sprickornas vidareutveckling, är det viktigt att […]
Läs mer
Säkerhet i verkstaden

Uppnå säkerhet i verkstaden – Viktiga aspekter att tänka på

Att uppnå säkerhet i verkstaden ska alltid vara prioritet ett. Oavsett om det handlar om brandfara, farligt avfall, riskfyllda arbetsmoment eller andra saker som kan utsätta dig för en potentiellt farlig situation. En säker arbetsplats skapas genom implementering av strukturerade säkerhetsrutiner, noggranna riskbedömningar och kontinuerlig utbildning av personalen. Dessa åtgärder bidrar till att identifiera och […]
Läs mer
Broms ligger på fram

Broms ligger på fram – Innebörd i slitage och bränsleförbrukning?

Ökad bränsleförbrukning När bromsarna ligger på fram, skapas friktion mellan bromsskivor och bromsbelägg, vilket resulterar i ökad bränsleförbrukning. Friktionen kräver mer energi för att övervinna, vilket leder till en minskad bränsleeffektivitet. Generellt sett kan bränsleförbrukningen öka med cirka 5% till 20% eller mer om bromsarna är iklämda eller används ovanligt mycket under färd. Denna ökning […]
Läs mer