Tunga fordon

Lastkännande ventil uppgift

Vad är uppgiften av broms- och lastkännande ventiler i lastbilar?

I världen av tunga fordon har broms- och lastkännande ventiler en kritisk funktion. Uppgiften av en lastkännande ventil är att justera bromstrycket baserat på fordonets lastvikt, medan en bromsventil reglerar luftflödet till bromsarna för att aktivera dem. Dessa komponenter är avgörande för att säkerställa att bromsarna fungerar korrekt under olika driftsförhållanden. Vad är uppgiften av […]
Läs mer
laga torrsprickor däck

Laga torrsprickor i däck – Kan gummit repareras?

Laga torrsprickor däck – Det involverar noggrann rengöring, applicering av särskilda reparationsmaterial, och möjligtvis efterbehandling för att säkerställa en jämn yta. Detta är en process som kan bidra till att förlänga däckens livslängd och förbättra säkerheten, speciellt om skadorna är ytliga. Även om den här reparationen kan minska sprickornas vidareutveckling, är det viktigt att kontinuerligt […]
Läs mer
Säkerhet i verkstaden

Uppnå säkerhet i verkstaden – Viktiga aspekter att tänkta på

Att uppnå säkerhet i verkstaden ska alltid vara prioritet ett. Oavsett om det handlar om brandfara, farligt avfall, riskfyllda arbetsmoment eller andra saker som kan utsätta dig för en potentiellt farlig situation. En säker arbetsplats skapas genom implementering av strukturerade säkerhetsrutiner, noggranna riskbedömningar och kontinuerlig utbildning av personalen. Dessa åtgärder bidrar till att identifiera och […]
Läs mer
Broms ligger på fram

Broms ligger på fram – Innebörd i slitage och bränsleförbrukning?

Ökad bränsleförbrukning När bromsarna ligger på fram, skapas friktion mellan bromsskivor och bromsbelägg, vilket resulterar i ökad bränsleförbrukning. Friktionen kräver mer energi för att övervinna, vilket leder till en minskad bränsleeffektivitet. Generellt sett kan bränsleförbrukningen öka med cirka 5% till 20% eller mer om bromsarna är iklämda eller används ovanligt mycket under färd. Denna ökning […]
Läs mer