Tung transport

bred transport på väg
  • 2024-04

Riktlinjer för bred transport på väg – Tillstånd och transportdispens

Bred transport på väg utgör en kritisk del av logistikkedjan för att hantera stora, tunga eller ovanligt formade föremål som inte kan transporteras med standardfordon. Denna artikel utforskar viktiga aspekter och överväganden för effektiv hantering av bred transport på väg. Vad ska man tänka på inför att antingen inhandla eller utföra bred transport på väg? […]
Läs mer