Hållbara transportmetoder

Multimodala transporter
  • 2024-05

5 fördelar med multimodala transporter & kombinerad frakt

Vad är multimodal transport? Multimodala transporter är en integrerad transportmetod där gods flyttas från ursprung till destination genom en sekvens av minst två olika transportslag under ett sammanhängande transportkontrakt. Dessa transportslag inkluderar vägtransport, järnväg, sjöfart och luftfart, vilka kombineras för att utnyttja varje modus styrkor och minimera dess svagheter. I en multimodal transportkedja koordineras och […]
Läs mer