IoT LED

Regler för innerbelysning i bil – vad gäller?

När det gäller innerbelysning i bil finns det specifika regler och normer som syftar till att balansera mellan komfort och säkerhet. Belysningen inuti en bil är inte bara en fråga om estetik och komfort, utan även en viktig aspekts av säkerhetskulturen inom fordon. Regelverken varierar mellan olika länder och regioner, men syftet är konsekvent: att […]
Läs mer