Riktlinjer och krav

Vilken belysning får du samtidigt ha tänd på din bil

Vilken belysning får du samtidigt ha tänd på din bil?

Att välja rätt belysning för din bil kan vara avgörande, både för säkerheten och effektiviteten. LED-lampor har blivit alltmer populära tack vare deras miljövänlighet, överlägsna ljusprestanda och kostnadseffektivitet. LED-belysning erbjuder många fördelar ur miljö-, säkerhets- och kostnadsperspektiv. Genom att välja rätt typ av belysning och följa korrekta installationsprocedurer kan du säkerställa optimal prestanda och hållbarhet […]
Läs mer
Invallning av kemikalier

Invallning av kemikalier – Säker verkstad med kemikalieförvaring

Varför bör jag tänka på kemikaliehantering och invallning i en verkstad? Effektiv hantering av kemikalier är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö i verkstäder. Invallning av kemikalier spelar en kritisk roll i detta sammanhang genom att förebygga oavsiktlig spridning av farliga ämnen, vilket skyddar både arbetstagare och miljön. Utan adekvata säkerhetsåtgärder kan läckage av […]
Läs mer